Mantelzorgpremies in assistentiewoningen

Als mantelzorger de mensen die je nauw aan het hart liggen helpen en ondersteunen is voor velen van ons gelukkig vanzelfsprekend. Iedereen wil zolang mogelijk in een thuissituatie blijven wonen maar daarvoor is ook geld nodig. Wist je trouwens dat je een premie van €130 per maand ook kan krijgen wanneer je in een assistentiewoning (serviceflat) woont?

In dit artikel leest u het onderscheid tussen de verschillende mantelzorgpremies.

Velen onder jullie hebben vast al een keer gehoord over ‘de mantelzorgpremie’. Maar weinigen weten dat er drie vormen van mantelzorgpremies bestaan:
 • Gemeentelijke/stad mantelzorgpremie (1)
 • Vlaamse mantelzorgpremie (2)
 • Provinciale mantelzorgpremie (3)
 

1. Mantelzorgpremie Mechelen

Voorwaarden

 • Je ondersteunt een zorgbehoevende inwoner van Mechelen, ouder dan 18 jaar, bij hem of haar thuis. (ook in assistentiewoningen)
 • Via een doktersattest van de huisarts toont de zorgbehoevende de behoefte aan mantelzorg aan.
 • De zorgbehoevende persoon ontvangt geen financiële toelage voor de mantelzorger (bv. toelage van de Vlaamse zorgverzekering).
 • De toelage van de zorgbehoevende persoon bedraagt 25 euro per maand. Ze wordt maandelijks gestort op het rekeningnummer van de mantelzorger.
 

Hoe aanvragen?

Je vraagt de mantelzorgtoelage aan door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen of door te mailen naar onderstaand adres :  

2. Vlaamse mantelzorgpremie

Wie aangesloten is bij de Vlaamse zorgkas en ernstig en langdurig zorgbehoevend is, kan maandelijks een zorgbudget krijgen voor niet-medische zorg. Dit wordt het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden genoemd. Vroeger heette dit de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering. Het is een vaste vergoeding die maandelijks door je zorgkas wordt uitbetaald.

Voorwaarden

 • Op het moment van de aanvraag moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • ernstig en langdurig zorgbehoevend zijn
 • in Vlaanderen of Brussel wonen
 • de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) (inclusief Wallonië)
  • ofwel een combinatie van beide voorwaarden.
 • aangesloten zijn bij een zorgkas
 • geen aanvraag hebben ingediend bij een andere zorgkas. Aanvragen voor personen met achterstallige zorgpremies worden onmiddellijk in behandeling genomen. De achterstallige premies die nog verschuldigd zijn bij de zorgkas zullen afgehouden worden van de eerste uitbetaling van het zorgbudget indien hier eventueel recht op is. De premies waarvoor een boete werd opgelegd zullen niet worden afgehouden, deze blijven verschuldigd bij het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming.
 

Procedure

In bepaalde gevallen ontvangt de zwaar zorgbehoevende automatisch het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Een automatische toekenning is mogelijk bij zorgbehoevenden die beschikken over een van de volgende attesten:
 • minstens de score 35 op de BEL-profielschaal, bij zorgbehoevenden die een beroep doen op een erkende dienst voor gezinszorg of aanvullende thuiszorg, of op een erkende dienst voor logistieke hulp. De BEL-profielschaal meet 4 verschillende aspecten van zorgafhankelijkheid, nl huishoudelijke ADL (Activiteiten Dagelijks Leven) (o.a. onderhoud, was & strijk,...), lichamelijke ADL (wassen, kleden, verplaatsen,...), sociale ADL (administratie, medicatie,...) en geestelijke gezondheid (desoriëntatie in tijd, ruimte, angst,... ). Om in aanmerking te komen voor het zorgbudget moet je minstens 35 punten te scoren op de BEL-profielschaal.
 • minstens de score 15 op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden. Dit zal gedaan worden door een controle-arts.
 

3. Provinciale mantelzorgpremie

In de provincie Oost-Vlaanderen kan men een premie bekomen van €625 per maand. In de provincie Antwerpen wordt er momenteel geen financiële ondersteuning geboden op provinciaal niveau. Hier kunt u het aanvraagformulier terugvinden voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg voor mensen in een thuissituatie of in een assistentiewoning.  
 • Het aanvraagformulier kun je ook verkrijgen bij je zorgkas, ziekenfonds of het OCMW. Vul het aanvraagformulier in en voeg er een attest bij waaruit de zorgbehoevendheid van de aanvrager blijkt. Bezorg het ondertekend aan je zorgkas. Ook als je het attest nog niet hebt, is het van belang om het aanvraagformulier zo snel mogelijk op te sturen. Het attest bezorg je dan later. De zorgkas moet een beslissing nemen binnen de drie maanden (90 dagen) na ontvangst van het aanvraagformulier. Alleen zorgbehoevenden die aan alle voorwaarden voldoen en na aanvraag bij hun zorgkas een positieve beslissing hebben gekregen, hebben recht op een zorgbudget. De startdatum van de uitbetaling is afhankelijk van het soort aanvraag.
 • Je zorgkas kan het zorgbudget ook stopzetten, verlengen of wijzigen (wanneer je van zorgvorm verandert). De zorgkas beslist over de duur van de positieve beslissing. Deze verschilt voor mantel- en thuiszorg en residentiële zorg:
  • Mantel- en thuiszorg:
   • de positieve beslissing duurt minimaal zes maanden. De maximumduur is verschillend per type attest.
  • Residentiële zorg:
   • de positieve beslissing geldt voor onbepaalde duur.
   • Indien je niet akkoord gaat met de beslissing van je zorgkas in verband met een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, dan kun je een bezwaar indienen bij het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming.
  • Bedrag : Het zorgbudget bedraagt 130 euro per maand voor een persoon die van mantel- en thuiszorg of residentiële zorg geniet. Dit bedrag is niet belastbaar en moet dus niet worden aangegeven. Een schuldbemiddelaar is gemachtigd om alle vormen van inkomen of tegemoetkomingen (dus ook het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden) aan te wenden om de schulden af te lossen.
Hopelijk heeft dit artikel je kunnen helpen in je zoektocht naar tegemoetkomingen waar je recht op hebt in Mechelen. Indien je hierover vragen hebt, helpen we je vanuit Residentie Guldendijk graag verder. Mail naar guldendijk@willemen.be of bel naar 0477/04.00.04.

Onze meest recente projecten

+32 477 04 00 04